Στρογγυλή ροζέτα ή βιδωτό κάλυμμα (1 ροζέτα και 1 βιδωτό

Στρογγυλή ροζέτα ή βιδωτό κάλυμμα (1 ροζέτα και 1 βιδωτό

Στρογγυλή ροζέτα ή βιδωτό κάλυμμα (1 ροζέτα και 1 βιδωτό