Καρφίτσα Κυλινδρικό Χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Καρφίτσα Κυλινδρικό Χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας

Καρφίτσα Κυλινδρικό Χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας