Σπείρωμα Διάμετρος 7 DIN 976 Λεπτό βήμα DIN 976

Σπείρωμα Διάμετρος 7 DIN 976 Λεπτό βήμα DIN 976

Σπείρωμα Διάμετρος 7 DIN 976 Λεπτό βήμα DIN 976