Σφιγκτήρας καλωδίου ΣΤΑΥΡΟΣ Για Καλώδιο Α4 ανοξείδωτος

Σφιγκτήρας καλωδίου ΣΤΑΥΡΟΣ Για Καλώδιο Α4 ανοξείδωτος

Σφιγκτήρας καλωδίου ΣΤΑΥΡΟΣ Για Καλώδιο Α4 ανοξείδωτος