Δακτύλιος Εσωτερικό Σε διάτρηση DIN 472

Δακτύλιος Εσωτερικό Σε διάτρηση DIN 472

Δακτύλιος Εσωτερικό Σε διάτρηση DIN 472