Καρφίτσα κλιπ DIN 11023

Καρφίτσα κλιπ DIN 11023 - Fixomax

Καρφίτσα κλιπ DIN 11023