Στρογγυλά καπάκια από βουλκανισμένο καουτσούκ Για Σωλήνας

Στρογγυλά καπάκια από βουλκανισμένο καουτσούκ Για Σωλήνας

Στρογγυλά καπάκια από βουλκανισμένο καουτσούκ Για Σωλήνας