Βίδα αυτοκόλλησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Ανοξείδωτο

Βίδα αυτοκόλλησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Ανοξείδωτο

Βίδα αυτοκόλλησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Ανοξείδωτο