Βίδα DECK Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB TORX Ανοξείδωτος χάλυβας Γ1

Βίδα DECK Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB TORX Ανοξείδωτος χάλυβας Γ1

Βίδα DECK Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB TORX Ανοξείδωτος χάλυβας Γ1