Βίδα DECK Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB TORX Ανοξείδωτος χάλυβας

Βίδα DECK Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB TORX Ανοξείδωτος χάλυβας

Βίδα DECK Οβάλ βυθιζόμενη κεφαλή TFB TORX Ανοξείδωτος χάλυβας