Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Βίδα Pozi Ανοξείδωτος

Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Βίδα Pozi Ανοξείδωτος

Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Βίδα Pozi Ανοξείδωτος