Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Οβάλ κυλινδρική

Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Οβάλ κυλινδρική

Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Οβάλ κυλινδρική