Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Τετράγωνος

Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Τετράγωνος

Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Τετράγωνος