Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Κεφαλή βύθισης TF

Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Κεφαλή βύθισης TF

Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Κεφαλή βύθισης TF