Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Κυλινδρική κεφαλή TC

Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Κυλινδρική κεφαλή TC

Βίδα αυτοδιάτρησης Ανοξείδωτο ατσάλι A2 Κυλινδρική κεφαλή TC