Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Βίδα Pozi ΝΗΜΑ AGLO

Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Βίδα Pozi ΝΗΜΑ AGLO

Βίδα αυτοδιάτρησης Κυλινδρική κεφαλή TC Βίδα Pozi ΝΗΜΑ AGLO