Βίδα αυτοκόλλησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Βίδα Pozi

Βίδα αυτοκόλλησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Βίδα Pozi

Βίδα αυτοκόλλησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB Βίδα Pozi