Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Τετράγωνο αποτύπωμα

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Τετράγωνο αποτύπωμα

Βίδα αυτοδιάτρησης Κεφαλή βύθισης TF Τετράγωνο αποτύπωμα