Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Ανοξείδωτο

Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Ανοξείδωτο

Βίδα αυτοδιάτρησης Οβάλ κυλινδρική κεφαλή TCB TORX Ανοξείδωτο