Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Εξαγωνική κεφαλή Βάση

Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Εξαγωνική κεφαλή Βάση

Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Εξαγωνική κεφαλή Βάση