Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Κεφαλή βύθισης TF Με εγκοπή TORX

Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Κεφαλή βύθισης TF Με εγκοπή TORX

Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Κεφαλή βύθισης TF Με εγκοπή TORX