Μεταλλικές βίδες Απαραβίαστος BHC (κοίλη εξαγωνική κεφαλή) +

Μεταλλικές βίδες Απαραβίαστος BHC (κοίλη εξαγωνική κεφαλή) +

Μεταλλικές βίδες Απαραβίαστος BHC (κοίλη εξαγωνική κεφαλή) +