Βίδα λαμαρίνας Απαραβίαστος Κυλινδρική κεφαλή TC Μονόδρομος

Βίδα λαμαρίνας Απαραβίαστος Κυλινδρική κεφαλή TC Μονόδρομος

Βίδα λαμαρίνας Απαραβίαστος Κυλινδρική κεφαλή TC Μονόδρομος