Μεταλλικές βίδες FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Ανοξείδωτο

Μεταλλικές βίδες FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Ανοξείδωτο

Μεταλλικές βίδες FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Ανοξείδωτο