Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Βήμα Αριστερά Ανοξείδωτο

Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Βήμα Αριστερά Ανοξείδωτο

Ράβδος με σπείρωμα Μήκος 1 μέτρο Βήμα Αριστερά Ανοξείδωτο