Μεταλλικές βίδες FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Κοίλο εξαγωνικό

Μεταλλικές βίδες FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Κοίλο εξαγωνικό

Μεταλλικές βίδες FHC försänkt huvud grepptyp invändig sexkant Κοίλο εξαγωνικό