Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι A4

Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι A4

Βίδα αυτοδιάτρησης Διμεταλλικό Ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι A4