Βίδα ταράτσας Διπλό νήμα Κεφαλή βύθισης TF TORX Ανοξείδωτο

Βίδα ταράτσας Διπλό νήμα Κεφαλή βύθισης TF TORX Ανοξείδωτο

Βίδα ταράτσας Διπλό νήμα Κεφαλή βύθισης TF TORX Ανοξείδωτο