Βύσμα Κοίλο εξαγωνικό Mε φλάντζα Κοίλο εξαγωνικό Ανοξείδωτο

Βύσμα Κοίλο εξαγωνικό Mε φλάντζα Κοίλο εξαγωνικό Ανοξείδωτο

Βύσμα Κοίλο εξαγωνικό Mε φλάντζα Κοίλο εξαγωνικό Ανοξείδωτο