Σύνδεσμος σύσφιξης και Βραχυκύκλωμα Για χτύπημα

Σύνδεσμος σύσφιξης και Βραχυκύκλωμα Για χτύπημα